Náš prvý vlnený festival: Vlnená sobota/Plátená nedeľa v skanzene v Zuberci, 19-20.august 2023

Viac rokov sme v OZ Naša Vlna plánovali zorganizovať na Slovensku vlnený festival. V roku 2023 sa nám podaril prvý, pilotný ročník, pod názvom Vlnená sobota / Plátená nedeľa.

Vďaka priateľom z Múzea oravskej dediny – skanzenu Zuberec-Brestová, sme našli ideálne miesto a taktiež ideálnych spolupracovníkov, doslova na rovnakej vlnovej dĺžke! 😀

správca skanzenu Richard Janoštin s Petrom Chvojkom z iniciatívy Kreatívne ovce

Cieľmi festivalu bolo:

  • zorganizovať veľké stretnutie priadok, ktoré pradú po starom aj po novom
  • ukázať verejnosti, čo dnes znamená pradenie, aké tváre má – čo je tradičné a čo všetko sa s ním dá robiť „po novom“.
  • zabezpečiť komentovaný proces spracovania ovčej vlny od strihania cez česanie a pradenie vlny, až po tkanie vlneného súkna
  • vytvoriť priestor pre stretnutia „vlnofilov“, ktorí o sebe len občas počujú, registrujú sa v online priestore, ale nikdy sa naživo nestretli, a umožniť tak sadiť semienka budúcej spolupráce. Vlnenú zmenu totiž v našej krajine treba urobiť „zdola“.
  • pozvať expertov z príbuzných vedeckých aj praktických oblastí na odborné prednášky, aby sa o vlne mohla vzdelávať verejnosť, aj remeselníci.
  • oživiť letný víkend folklórnym programom a predvádzaním najrôznejších fáz spracovania vlny.
Priamo na javisku sme ukázali proces ručného spracovania vlny – od ostrihania oviec cez triedenie, česanie a pradenie

Sústredili sme na jedno miesto lektorov, výrobcov, priadky, farbiarov, pletiarov či tkáčov, ktorí odpovedali na všetky vaše zvedavé otázky o vlne. Veríme totiž, že oživovanie a zachovávanie našich tradícií, ktoré rozhodne nepatria iba do múzea, má veľký zmysel. Pradenie a spracovanie vlákien nie je len vecou minulosti. Je pravda, že my to už dnes robiť nemusíme, pretože textilu máme dostupného všade viac než dosť, ale paradoxne práve preto strácame jeho skutočnú hodnotu a predstavu o jeho výrobe, a taktiež nám v tých kanceláriách a pri počítačoch často chýba remeslo, ktoré by sme robili vlastnými rukami.

česanie a pradenie vlny na javisku

Zažili sme moho krásnych stretnutí a prepojení, plný skanzen vlny a priadok, úžasnú prednášku textilnej archeologičky o Vlne v archeologických nálezoch a prednášku etnografky o Valašskej kultúre na Orave. Podarilo sa nám vytvoriť si čas na stretnutia medzi ľuďmi, ktorí sa vlne venujú, aby snaha vrátiť jej na Slovensku jej právoplatné miesto silnela a rástla. Mnohí účastníci s vretienkami a kolovrátkami boli absolventi našich kurzov (ktoré pravidelne nájdete v našom kalendári) a bolo veľmi príjemné sledovať, ako u nás vlnená základňa rastie, prekvitá, rozumie si a spolupracuje 🙂

Videli sme v skanzene spustenú valchu, v ktorej sa tradične ubíjalo utkané plátno a súkno. V nedeľu prišiel rad aj na ľan, pretože Múzeum oravskej dediny už tradične organizuje v tomto čase Plátenú nedeľu, s ukážkami spracovania ľanu a folklórnym programom.

Tkali sme dokonca spoločné súkno, na ktoré sme vlnu ručne spracovali od začiatku do konca. Vopred sme pripravili kilometre nití na osnovu, ktorú v Zuberci navliekli do krosien. Na mieste sme priadkam rozdávali vlnu, ktorú počas festivalu priadli a zatkávali. Vznikol tak malý spoločný pripomienkový projekt – niečo, na čom sa podieľali mnohé naše ruky.

Janka Roziaková za tkáčskymi krosnami, na ktorých sme priadli spoločné súkno z ručne pradenej slovenskej vlny

Ďalšími fotkami, príspevkami, komentármi a vôbec atmosférou prvého vlneného festivalu sa môžete pokochať na našom Facebooku

Srdečne ďakujeme spoluorganizátorom, skvelým nápomocným dušiam zo zubereckého skanzenu aj z kruhov návštevníkov a priateľov, ktorí sa o nás starali, všetkým ktorí si s nami prišli „zapriasť“ (reč aj vlnu :-D), prednášajúcim, fotografom, aj návštevníkom za záujem!

Tešíme sa na ďalší ročník, ktorý rozhodne bude 😀

Vložiť komentár