O nás

Občianske združenie Naša Vlna vzniklo ako iniciatíva žien, ktoré sa dostali k ručnému spracovaniu ovčej vlny cez chovateľstvo alebo pradenie na kolovrátku. Niektoré z nás začali pred rokmi farmou, niektoré milovali ručné práce a postupne sme sa z rôznych koncov škály prepracovali k otázkam, kam sa podela slovenská vlna, keď v zahraničí sa vlne a pradeniu či priemyselnému spracovaniu vlny ľudia stále intenzívne venujú.

Zistili sme, že z rôznych, nie vždy jasných dôvodov zanikli slovenské miesta spracovania vlny, vzostupom lacného dovozového textilu sa začala domáca výroba chápať ako príliš nákladná a tradičné remeslo pradenia a tkania sa nehlučne takmer vytratilo z našej krajiny. Vidíme však, že teraz nastáva doba, ktorá je návratu prírodných materiálov veľmi naklonená. Ľudia si pomaly uvedomujú drastické dopady neuváženého globálneho hospodárenia a obzerajú sa po uvedomelejšej, čistejšej a lokálnejšej produkcii. Začíname hľadať spôsoby sebestačnosti, priznávať vysokú hodnotu kvalitnej ručnej práci a zvažovať ako dobre využiť zdroje, ktoré máme nablízku. Preto sme sa rozhodli pomôcť takémuto procesu v prípade slovenskej vlny formou občianskeho združenia. Cieľov nám napadá veľa, ale pre začiatok chceme:

  • vytvoriť platformu kontaktov pre rôzne štádiá ručného či priemyselného spracovania slovenskej ovčej vlny
  • organizovať stretnutia a kurzy s témou ručného spracovania vlny
  • propagovať a šíriť osvetu, týkajúcu sa vlny ako materiálu, vhodného na nesmierne široké použitie
  • motivovať ku skvalitňovaniu vlnenej produkcie a dvíhaniu výkupnej ceny za kvalitnú vlnu na férovú úroveň

Budeme veľmi radi, ak sa k našej iniciatíve pridáte a podporíte ju, poviete o nej ostatným, alebo jej budete aspoň držať palce.

Zakladajúce členky

Anna Balková

Dlhoročná farmárka a chovateľka oviec, aktívna v občianskych združeniach a iniciatívach, podporujúcich lokálnych farmárov.

Ľubica Noemi Kováčiková

Ľubica Noemi Kováčiková

Od r.2012 pradie a učí sa spracúvať ovčiu vlnu, vedie kurzy spracovania vlny pre OZ a ÚĽUV, s ktorým vydala publikáciu Ručné spracovanie vlny. Pôsobí ako slobodný umelec pod vlastnou značkou Manuzona, účastní sa remeselných trhov s vlastnoručnými výrobkami z ovčej vlny. Žije v Pezinku.

Marcela Nemcová

Marcela Nemcová

Pracuje v niekoľkých OZ na podporu lokálneho farmárčenia v Honte, je spoluzakladateľkou projektu Gubaňa, vedie kurzy spracovania vlny pre OZ a s rodinou vedie Farmu Na Háji v Devičanoch, kde produkujú zdravé lokálne potraviny.

jana Roziaková

Jana Roziaková 

Od revolúcie v r.1989 chovala ovce na pasienkoch vlastnej rodinnej Farmy Roziak, ktorá sídli vo Zvolene-Môťovej. Jej cieľom je spracovať aspoň časť vlastnej produkcie vlny tkaním, pradením či plstením. Na farme obsluhuje starý česací stroj na vlnu pre potrebu vlastného spracovania, aj ako službu pre iných, ktorí využijú načesanú vlnu.

Martina Vozárová

Martina Vozárová

S rodinou žije na senohradských lazoch, chová ovce a kašmírske kozy. Všetko čo ostrihá a vyčeše, spracúva na priadzu a finálne vlnené výrobky. Vo svojej lokalite združuje ženy do Spolku senohradských žien, oživujúceho tradičné ženské remeslá.